Linda Andersson, biolog

Linda arbetar med naturvärdesbedömningar, inventeringar och MKB:er. Hon har tidigare arbetat som biolog vid Göteborgs Stadsmuseum, Fiskeriverket och Göteborgs Universitet.